3.6.2019 Prosím, prohlédněte si vzkazník- důležité informace. Děkuji.RJ

Prosím procvičovat malou násobilku, slovní druhy, učit se vyjmenovaná slova. Vybrat vhodné knížky na čtení. Kontrola čtenářského deníku tradičně každou první středu v měsíci.Prosím o pravidelnou kontrolu úkolníčku, vzkazníčku, v sešitech mají děti zodpovědně provádět opravy a hodnocení P,CH,Z. Děkuji.RJ