Prosím procvičovat malou násobilku, slovní druhy, učit se vyjmenovaná slova. Vybrat vhodnou knížku na čtení. Kontrola čtenářského deníku tradičně každou první středu v měsíci.Děkuji.RJ